Vanhempien johtajien muutos ja sen vaikutus liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen

Pienyritystavoitteiden kannalta kriittinen vaikutus on yhtä tärkeää kuin politiikassa ja koko taloudessa. Sitä vastoin ylemmän johdon muutokset vaikuttavat yhtiön liiketoimintatavoitteisiin suoraan ja välillisesti sekä positiivisesti tai negatiivisesti. Vanhempien johtajien muutokset vaikuttavat liiketoiminnan tavoitteisiin muun muassa yritysten kasvun ja laajentumisen, työvoiman hallinnon sekä hallinnollisen tuen tai toimintojen aloilla.

Muutoksen syyt

Ylemmän johdon muutokset johtuvat useista syistä - liiketoiminnan hidastumisesta, kasvusta, siirtymisestä tai uusien tuotteiden kehittämisestä. Yhtiö voi käydä sulautumista tai yrityskauppaa, joka joillekin pienille yrityksille tarkoittaa suurempaa organisaatiota, joka ottaa koko yrityksen haltuunsa tai vahvistaa yrityksen toimialan läsnäoloa taivuttamalla sen toimintaa toiseen, ehkä suurempaan yritykseen tai yritysryhmään. Pienyritykset kokevat myös muutoksia ylemmässä johdossa, kun ne hankkivat sijoituksia pääomasijoitusyhtiöiltä tai pääomasijoitusyhtiöiltä, ​​varsinkin silloin, kun pääoman infuusio sisältää osuuden omasta pääomasta uusien johtajien kesken. Muut muutokset johtuvat vanhempien johtajien eläkkeelle siirtämisestä, jotka luovuttavat holvit äskettäin edistetyille johtajille, jotka astuvat uusiin tehtäviinsä uusilla ideoilla ja näkökulmilla.

Kasvu

Kasvu on pienten yritysten elinkaaren toinen vaihe. Yrityksen perustamisen tai perustamisen jälkeen on kasvua, laajentumista, kypsyyttä ja lopulta laskua tai sulkemista. Yritykset, jotka asettavat tavoitteita uusien markkinoiden tunkeutumiselle, voivat laajentaa kohdemarkkinoitaan eri linjoilla tai mantereilla, kun ylimmässä johdossa on muutoksia. Uuden johtajuuden tuoman vaikutuksen perusteella yritys voi pystyä toteuttamaan tavoitteensa laajentaa tavoitettaan ennustettua nopeammin. Toisaalta jotkin muutokset ylemmässä johdossa voisivat estää yrityksen suunnitelmia laajentaa tai siirtää vaihteita keskittymään paremman tuotteen kehittämiseen, asiakaspalveluun parantamiseen tai tuottavuuden lisäämiseen nykyisillä markkinoilla.

Henkilöstö-

Työntekijät voivat joskus olla huolissaan vanhempien johtajien muutoksista. He eivät ole varmoja siitä, näkevätkö uudet työntekijät tarvetta jatkaa nykyistä henkilöstömäärää. Voimassa olevat irtisanomiset ja vähennykset ovat työntekijöiden pelkoja muutosten tapahtuessa. Se ei johdu työvoiman muutoksista vuotaneiden tietojen takia; pikemminkin se on tuntemattoman pelko. Ylemmän johdon muutokset saattavat vaikuttaa henkilöstösuunnitelmiin lisäämällä uusia työntekijöitä tai vähentämällä yhtiön henkilöstöpohjaa. Joka tapauksessa muutokset voivat häiritä työpaikkaa ja tuoda esiin työntekijöiden tyytyväisyyteen, moraaliin ja liikevaihtoon liittyviä kysymyksiä, jotka kaikki ovat tärkeitä yrityksen tavoitteelle ylläpitää positiivista ja sitoutunutta työvoimaa.

toiminnot

Vanhempien johtajien muutokset vaikuttavat liiketoimintaan ja voivat siirtää organisaatiota tavoitteenaan tehostaa toimintaa tai toimia tehokkaammin. Esimerkiksi, jos voittoa tavoittelematon järjestö palkkaa yrityksen johtajan roolin johtavana tehtävänä, odotettavissa oleva muutos on, että organisaatio aloittaa toimintansa samalla tavalla kuin voittoa tavoittelevalla yhteisöllä. Siirtyminen voisi sisältää silmän kohti hallinnollisten toimien parantamista jäsenneltyjen käytäntöjen ja menettelyjen avulla.

 

Jätä Kommentti