Yritysten sponsorointisopimukset

Yritysten sponsorointi on eräänlainen markkinointi, jossa yritykset rahoittavat toimintaa hyväntekeväisyyteen, urheilulliseen tai julkiseen juhlaan. Nämä yritykset kehittävät sponsorointisopimuksia sekä voittoa tavoittelevien että voittoa tavoittelemattomien toimistojen kanssa tuotemerkin tuntemuksen ja tapahtuman tuoman yleisön näkyvyyden lisäämiseksi. Riippumatta siitä, millaista sponsorointia kyseiset sopimukset sisältävät, sopimuksissa on useita yhteisiä elementtejä ja samankaltaisia ​​tarkoituksia.

Sponsorointisopimuksen rakenne

Sponsorointisopimuksessa olisi oltava yksityiskohtaiset tiedot sponsoroidusta toiminnasta. Jos esimerkiksi sponsori suostuu rahoittamaan erityistapahtuman, sopimukseen olisi sisällyttävä tapahtuman nimi, tapahtumapaikka ja aikataulutetut ajat ja ajat. Sopimuksessa olisi myös täsmennettävä minkä tahansa yritysmerkin tyypit ja sijainnit, jotka sponsori voi näyttää tapahtuman aikana. Sopimuksessa on myös kiellettävä tapahtuman järjestäjien näyttämästä merkkejä, jotka kilpailevat suoraan sponsorin tuotemerkin kanssa.

Sponsorointisopimusten oikeudet

Sponsorit voivat pyytää sponsorointisopimuksissaan useita erilaisia ​​oikeuksia. Tärkein yrityskumppani voi pyytää, että hän on yksinomainen tapahtuman sponsori tai että tapahtuma nimetään yhtiölle. Jos tapahtumalla on kauppatavaraa, sponsorit voivat pyytää, että heidän yrityksensä nimet ja logot näkyvät näissä tuotteissa. Sponsorit voivat myös pyytää, että heidän nimensä ja logonsa sisällytetään tapahtumaan liittyvään lehdistöalaan, jotta he saavat eniten julkista altistusta heidän osallistumisestaan.

Ei-rahallinen sponsorointi

Jokainen sponsorointisopimus ei edellytä rahallista tukea. Sponsorit voivat myös sopia toimittavansa elintarvikkeita, henkilöstöä ja laitteita vastineeksi näkyville yritysnäyttöille. Sponsorointisopimuksessa täsmennetään, mitä kohteita sponsori tarjoaa ja miten sponsoroitu osapuoli käyttää näitä kohteita. Sponsori hyötyy lisääntyneestä näkyvyydestä ja liikearvosta, joka syntyy, kun tapahtumalle annetaan olennaisia ​​kohteita, kun taas vastaanottaja saa tapahtuman suorittamiseen tarvittavat kohteet.

Sponsorointisopimusten riskit

Sponsorin ensisijainen tavoite on saada näkyvyyttä ja myönteistä huomiota. Jos sponsoroitu osapuoli saa vähäistä tai kielteistä julkisuutta, heikko tulos heijastaa sponsoriin. Sponsorointisopimuksessa on oltava määräykset siitä, miten sponsori ja vastaanottaja toimivat yhdessä sen varmistamiseksi, että molemmat osapuolet saavat riittävän positiivisen median. Sponsoroidun tapahtuman tapauksessa sopimuksessa on myös täsmennettävä, miten osapuolet käsittelevät tapahtumamuotoon tehtäviä muutoksia, lahjakkuuden kokoonpanojen muutoksia tai aikatauluristiriitoja.

 

Jätä Kommentti