Muodollisten ja epävirallisten voimien välinen ero organisaatioissa

Saat virallisen voiman yrityksesi asemaan ja siihen liittyvään viranomaiseen. Päinvastoin, epävirallinen voima johtuu suhteista, joita rakentat ja kunnioitat ansaitset työtovereiltasi. Vaikka yritysrakenne määrittelee muodollisen voiman, henkilökohtaiset näkökulmat ohjaavat epävirallista voimaa.

Muodollinen voima

Yrityksillä on tyypillisesti organisaatiokaavio, jossa luetellaan yrityksen sisäiset suhteet ja sijoitukset. Kaaviossa kuvataan eri tehtävien auktoriteetit ja vastuualueet sekä hahmotellaan yrityksen muodollinen voimarakenne. Muodollinen teho voi viitata yrityksen portaiden asemaan, yrityksen rakenteeseen tai jopa työtehtävään. Esimerkiksi yhtiön toimitusjohtajalla on päätöksentekovaltaa monilla aloilla, ja myyntitiimi voi johtaa tulonmuodostukseen virallisia tehtäviä. Vaikka sinulla on pienyritys ja virallista organisaatiokaaviota ei ole, työntekijät voivat helposti tunnistaa yrityksen virallisen voiman työtehtävien, otsikoiden, toimintojen ja yksiköiden välisten suhteiden vuoksi.

Epävirallinen voima

Osastonne tehokkain henkilö ei välttämättä ole johtajasi. Sen sijaan henkilö, jolla on eniten vaikutusvaltaa, joka voi johtaa toisia saavuttamaan tavoitteen tai suorittaa tietyn tehtävän, voi nauttia tästä vallan asemasta. Epävirallinen voima organisaatiossa viittaa kykyyn johtaa, ohjata tai saavuttaa ilman virallista johdon nimeä. Se on johdettu suhteista, joita työntekijät rakentavat keskenään. Henkilöt, joilla on epävirallinen voima, voivat olla kokeneimpia tai asiantuntevimpia tietyllä alueella tai arvostetuimpia henkilökohtaisia ​​piirteitä ajatellen. Esimerkiksi yksikön johtava työntekijä voi saada joukkueesi hyväksymään tai hylkäämään menettelyllisen muutoksen, koska tiimi kunnioittaa tai on uskollinen kyseisen henkilön kanssa.

hyötyjä

Kaikki organisaation vallan muodot ovat hyödyllisiä, kun niitä käytetään asianmukaisesti. Muodollinen valta on välttämätön strategisten tavoitteiden ja yritysten aloitteiden saavuttamiseksi. Epävirallinen voima voi olla yhtä hyödyllinen erityisesti silloin, kun virallisissa johtotehtävissä olevat henkilöt tunnistavat ja käyttävät epävirallista valtaa organisaation muihin tavoitteisiin. Työntekijät voivat olla kykevämpiä ottamaan vastaan ​​kritiikkiä tai ottamaan suunnan, kun he saavat ohjausta jollekin heidän tasolleen, että he kunnioittavat ja luottavat. Usein on helpompaa saada työntekijä "sisäänosto", kun ehdotukset tulevat riveistä.

näkökohdat

Sinun on oltava hyvin tietoinen organisaatiosi suhteista. Ymmärtäminen organisaationsa tehorakenteista määrittää, kuinka tehokkaasti voit vaikuttaa muutoksiin ja saavuttaa tavoitteita. Työntekijäryhmädynamiikka ja uskollisuus näille ryhmille voivat määrittää poliittisen asennon, ja ne voivat vaikuttaa yhteistyön tasoon tai kuinka paljon kilpailua saatte aloitteistasi. Käytä virallista voimaa ajaa tavoitteita edelleen ottamalla käyttöön epävirallisen voiman apua. Tunnista, että vaikka sinulla on valtuuksia, epävirallisen voiman omaavat ihmiset ovat ansainneet kunnioitusta ihmisistä, joita yrität johtaa. Vältä epävirallista valtaa, joka ei vaikuta kielteisesti johtamiseen tai yritykseen.

 

Jätä Kommentti