Allekirjoittajien vaihtaminen voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa

Rahastoja käsittelevät voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tarvitsevat pankkilaitoksen palveluja aivan kuten kaikki voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tekevät. Organisaation pankkitilin avaamiseen tarvitaan kuitenkin myös valtuutettuja tilin allekirjoittajia. Organisaation johto sopii allekirjoittajista virallisessa kokouksessa, ja allekirjoittajien odotetaan käsittelevän kaikkia organisaation mahdollisia tarkastustapahtumia. Kun on aika vaihtaa allekirjoittajia, pankin on kuitenkin tapahduttava mukana olevien allekirjoittajien kanssa ja saatettava ne täydelliseen paperityöhön, jotta kytkin on sitova. Kullakin pankilla on omat erityiset siirtymävaatimukset, mutta valtuutetun allekirjoittajan lisäämistä tai allekirjoittajan vaihtamista koskevat säännöt ovat yleensä samat kaikissa toimielimissä.

1.

Pyydä tilin allekirjoittajaa kirjoittamaan pankki, jolla on tilitili, joka ilmoittaa pankille allekirjoituksen tilan muutoksesta ja vahvistaa uuden allekirjoittajan kirjattuna organisaation edustajaksi.

2.

Esitä tämä kirja, samoin kuin pöytäkirja organisaation kokouksesta, joka vahvistaa uuden allekirjoittajan tilille, pankin edustajalle henkilökohtaisesti.

3.

Odota, että pankin edustaja tarkistaa uuden allekirjoitustilanteen.

4.

Pyydä uutta allekirjoittajaa täyttämään uusi allekirjoituskortti, jotta pankki voi pitää kirjaa hänen allekirjoituksestaan ​​petoksesta ja täyttää yhteystietolomakkeen, jossa on yksityiskohtaiset tiedot hänen henkilöllisyydestään ja yhteystiedoistaan, mukaan lukien sosiaaliturvatunnus. Uusi allekirjoittaja tarvitsee nykyisen tunnistamismuodon, kuten valtion tunnuksen tai ajokortin, tarkistaakseen hänen henkilöllisyytensä paperityötä täyttäessään. Tässä vaiheessa uudella allekirjoittajalla pitäisi olla allekirjoitusoikeudet tilillä.

5.

Vaihda valtuutus kokonaan vanhalta allekirjoittajalta uudeksi, kun vanha allekirjoittaja tapaa uuden allekirjoittajan pankissa, jossa on muutoksen pöytäkirja. Pyydä vanhaa allekirjoittajaa täyttämään ja allekirjoittamaan allekirjoittajan muutospyynnön lomakkeen pankin kanssa vaihtamalla valtuutuksen tilille uudelle allekirjoittajalle luopumalla omasta.

Tarvittavat asiat

  • Pöytäkirja kokouksesta
  • Nykyinen tunnus
 

Jätä Kommentti