Miten torjua koordinoinnin puute organisaatiorakenteen osastojen välillä

Organisaation puute organisaation jaettujen rakenteiden välillä voi johtaa tuottavuuden, jätteiden ja kustannusten ylittymiseen. Se voi myös johtaa turhautumiseen, suunnan puuttumiseen ja vähentyneeseen moraaliin. Organisaatioprotokollien luominen voi auttaa yksinkertaistamaan prosesseja ja varmistamaan, että kaikki organisaation henkilöt toimivat samojen direktiivien joukosta.

Organisaatiorakenne

Yksityiskohtainen organisaatiokaavio voi auttaa tunnistamaan komentoketjut ja yleiset vastuualueet sekä paikkakunnittain että toimialoittain tai osastolla. Tämä ei ainoastaan ​​selventä organisaation sisäistä hallintorakennetta, vaan erittäin yksityiskohtainen organisaatiokaavio, joka sisältää osastojen tehtävät, voi auttaa organisaation kaikkia tasoja ymmärtämään, kuka on vastuussa tehtävistä.

Yksityiskohtaiset työn kuvaukset

Yksityiskohtaiset työnkuvaukset, jotka ovat kaikkien organisaatioiden käytettävissä, voivat auttaa yksilöitä, osastoja ja työryhmiä ymmärtämään paitsi omien rooliensa merkitykselliset osat, myös kollegoidensa vastuualueet. Tämä voi auttaa poistamaan väärinkäsityksiä ja väärinkäsityksiä sekä vähentämään yksilöiden tai osastojen mahdollisuutta väittää, että "se ei ole minun osastoni."

Määritetyt jakoedustajat

Suuressa organisaatiossa voi olla logistisesti vaikeaa pitää kaikki divisioonan jäsenet suoraan mukana meneillään olevissa projekteissa, kokouksissa ja päivittäisessä tiedonvaihdossa. Osastojen edustajien nimeäminen edustamaan osastoja eri asioissa voi auttaa keskittämään viestintää ja vuorovaikutusta, lievittämään sekaannusta ja helpottamaan parempaa organisaatiota. Jokainen edustaja voi olla vastuussa jakautumisensa etujen edustamisesta, uutisten toimittamisesta ja tärkeiden tietojen raportoinnista muilta toimialoilta.

Jaa strategiset tavoitteet

Organisaation tavoitteiden ja tavoitteiden ymmärtämättömyys voi johtaa sekaannukseen ja suuntausten puuttumiseen toimialojen kesken. Lyhyen ja pitkän aikavälin strategioiden välittäminen ja tiettyjen jako-tavoitteiden asettaminen suurten organisaatiostrategioiden mukaisesti voi johtaa yhtenäisempiin ja järjestäytyneempiin toimiin. Laitokset, jotka ymmärtävät, miten heidän panoksensa sopivat yleisiin organisatorisiin suunnitelmiin, ovat usein paremmat valmiudet hoitaa heidän ammatilliset velvollisuutensa.

Hankesuunnittelu

Pakolliset projektisuunnittelu- ja työvuorokaaviot voivat auttaa parantamaan yrityksen ja sen sisäisten toimialojen organisointia. Se voi myös auttaa varmistamaan, että budjetit pysyvät ennallaan, määräajat jäävät tavoitteeseen, ja inhimilliset ja aineelliset resurssit jaetaan asianmukaisesti. Projektisuunnittelussa on vastuullisia henkilöitä ja toimialoja ja luodaan seurantajärjestelmä organisaation tehokkuuden mittaamiseksi jatkuvasti tavoitteidensa ja strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa.

Sisäinen kommunikaatio

Tietoliikenneprotokollien luominen, jotka osoittavat suuntaviivoja kaikesta sisäisestä sähköpostiviestinnästä osastojen kokouksiin, koko henkilöstön kokouksiin ja yritysten sisäisten muistioiden ja uutiskirjojen jakeluun, saavat kaikki työskentelemään samasta direktiivien joukosta ja tehostavat ja selkeyttävät viestintää tavalla, joka voi auttaa organisaatiota ajaa tehokkaammin.

 

Jätä Kommentti