Miten laadun laatujärjestelmä?

Laadunhallintajärjestelmä on muodollinen prosessi, jota käytetään yhtiön toiminnan, tuotteiden ja palveluiden tarkasteluun, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset laadun parantamisen alueet. Tehokas laadunhallinta on tiukka, iteratiivinen prosessi, joka voi jatkuvasti parantaa tuotteiden laatua ja taloudellista arvoa ja parantaa samalla asiakkaiden kokemusta. Laadunhallintajärjestelmän luominen edellyttää työntekijöiden panosta organisaation kaikilla tasoilla ja tiukkaa sitoutumista muutoksiin ja parannuksiin.

1.

Luo perusteellinen kuvaus liiketoimintamallistasi ja prosessi-kaavioistasi kaikkien yrityksen tuottavien toimintojen osalta. Ole hyvin perusteellinen tässä vaiheessa. Jokaisen tuotannollisen prosessin tunnistaminen organisaatiossasi on ohje, jolla tunnistetaan tarvittavat parannustilat.

2.

Kirjoita täydellinen kuvaus tuotteistasi ja palveluistasi sekä kilpailijoiden tarjouksista. Lisää tarvittaessa tekniset tiedot tai piirustukset. Korosta tuotteiden ja palveluiden näkökohtia, jotka erottavat ne kilpailijoista tai jotka ovat suosittuja asiakkaiden keskuudessa.

3.

Pyydä työntekijöitä kirjoittamaan yksityiskohtaisia ​​kertomuksia, joissa kuvataan heidän työtehtäviään ja täsmälleen, miten he suorittavat tehtävänsä. Kehota heitä luomaan luettelo kaikista käyttämistään työkaluista sekä luettelo työkaluista, joiden avulla he uskovat tekevänsä työtä paremmin. Kirjoita yhteenveto jokaisesta tehtävästä ja kerro yhteenveto prosessien kuvauksista.

Vastaanota palautetta työntekijöiltä, ​​esimiehiltä ja huipputason johtajilta, jotta voit tunnistaa liiketoimintaprosessien tarpeellisia parannuksia.

4.

Pyydä nykyisiä asiakkaita arvioimaan kokemuksiaan yrityksesi kanssa ja vastaamaan palautteeseensa tiettyjen prosessien avulla saadakseen syvemmän käsityksen mahdollisista ongelma-alueista. Tässä vaiheessa sinun pitäisi olla kokoelma tietoa kustakin toimintasi alueesta kolmesta eri näkökulmasta: omasta ja johtoryhmästäsi, työntekijöistänne ja asiakkaistasi.

5.

Tunnista tarpeelliset tai mahdolliset parannukset koko organisaatiossasi tarkastelemalla edellisissä vaiheissa kerättyjä tietoja. Esimerkkejä mahdollisista parannusalueista ovat tuotantolinjan jätteet, liiallinen tuotto, kustannustasot, monivaiheisten prosessien hidas aika, ei-lisäarvoiset toiminnot ja usein valitukset.

6.

Luo suunnitelmia, jotka käsittelevät kaikkia prosessin aikana tunnistettuja huolenaiheita ja aloittavat toteutusvaiheen. Käsittele yhtä ongelma-aluetta kerrallaan varmistaaksesi, että tiimisi täysi huomio kiinnitetään yhteen ongelmaan. Ilmoita suunnitelmistasi ja muutosvaiheesi vaiheista koko organisaatiossasi selkeästi ja varmista, että kaikki työntekijät tuntevat roolinsa organisaation tuomisessa laatua parantavien tavoitteiden mukaisesti.

Kärki

  • Toista tämä prosessi säännöllisesti parantaaksesi jatkuvasti tavaroiden, palveluiden ja toimintojen laatua ja vahvistamalla samalla kuvaa markkinoilla.
 

Jätä Kommentti