organisaatiorakenne

Osakeyhtiö voi muuntaa yhtiöksi, jos tärkeimmät jäsenet sopivat ja äänestävät. Yhtiön rakenne tarjoaa henkilökohtaisen vastuun suojauksen kuin LLC, mutta sillä ei ole samoja "läpivienti" veroetuja kuin LLC: ssä, ja se vaatii enemmän dokumentaatiota, kuten yrityksen pöytäkirjojen pitämistä ja hallituksen valintaa. 1. Määritä vastuu

Yksi harvoista eroista osakeyhtiön tai LLC: n ja osakeyhtiön tai LLP: n välillä on se, että osakeyhtiön omistajia kutsutaan jäseniksi, kun taas osakeyhtiöiden omistajat kutsutaan kumppaneiksi. Yleisesti ottaen LLC: t ja LLP: t jakavat saman oikeudellisen suojan ja veroetuudet, mutta elinikäinen oppimisohjelma voi vähentää kumppanin vastuuta joissakin valtioissa. 1. Tarkist

Voittoa tavoittelemattoman organisaation nimen muuttaminen ei ole vain hallituksen tekemä sisäinen päätös. Riippuen siitä, minkä tyyppinen voittoa tavoittelematon järjestö olet ja missä valtiossa organisaatiosi on perustettu tai tilattu, sinun on noudatettava muutamia yksinkertaisia ​​oikeudellisia menettelyjä. Tarkista valt

Jos olet vastuussa hyväntekeväisyys- tai voittoa tavoittelemattomasta organisaatiosta, sinulla on velvollisuus varmistaa, että se järjestetään asianmukaisesti. Toisin sanoen sinun on varmistettava, että sen oikeudellinen rakenne palvelee organisaation tarkoitusta. Jos ohjelma tai organisaatio on kasvussa, eikä sitä ole virallisesti järjestetty voittoa tavoittelemattomaksi yhtiöksi, aika on todennäköisesti tullut muutoksen tekemiseksi. Ryhmän tai

Organisaatiorakenne on yrityksen johtohierarkioiden muodollinen muotoilu, jossa esitetään sekä raportointisuhteet että tietovirrat. Yhtiön organisaatiorakenne muodostaa toimintapolitiikan perustan. Rakenteella on suuri rooli myös organisaatiokulttuurin muokkaamisessa, ja yritykset saattavat joutua muuttamaan organisaatiorakennetta kilpailukyvyn säilyttämiseksi tai sopeutumaan yrityksen, teollisuuden tai markkinoiden muutoksiin. 1. Ota

Osakeyhtiön omistusoikeus voi muuttua useista syistä, mukaan lukien jäsenen kuolema, yrityksen myynti tai uuden kumppanin lisääminen. Riippumatta omistajan muutoksen syystä on tärkeää, että muutoksen virkamies on kaikkien organisaation varmenteissa, tai lähtevän jäsenen velat voivat aiheuttaa vakavia ongelmia yritykselle. LLC: n käyt

Symantecin Norton AntiVirus Corporate Edition -sovellus asentaa Symantec System Centerin hallinnoimaan virustorjuntaohjelmistoa yrityksen verkossa. Ohjelmistoon kuuluu Password Reset Utility -sovellus, jonka avulla järjestelmänvalvojaa käyttävän palvelimen järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet voivat palauttaa virustentorjuntaohjelman hallinnollisen pääsyn salasanan. Sinun on

Jos sinulla on parhaillaan voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa, jonka haluat vaihtaa voittoa tavoittelemattomaksi, se on samanlainen kuin voittoa tavoittelemattoman organisaation käynnistäminen tyhjästä. Vaikka voit voittaa voittoa tavoittelemattoman organisaation nimen voittoa tavoittelemattomana, voittoa tavoittelematon järjestö edellyttää, että käytät nostamiasi rahaa muuhun tarkoitukseen kuin jakeluun osakkeenomistajille tai yritysten omistajille, ja sen on täytettävä tehtävänsä voittoa tavoittelemattomien yritysten tavoitteet ja tavoitteet. Siirtyminen voi

Osakeyhtiö on yritysrakenne, jossa yhdistyvät yhtiön ja kumppanuuden edut. Omistajia kutsutaan jäseniksi, joiden omistusosuus on määritelty yhtiöjärjestyksessä. LLC: n jäsenet sallivat tulojen ja tappioiden kulkevan kunkin omistajan välityksellä kuin kumppanuus, mutta vastuut säilyvät LLC: n tavoin samoin kuin yhtiö. Jos LLC ostaa

Rahastoja käsittelevät voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tarvitsevat pankkilaitoksen palveluja aivan kuten kaikki voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tekevät. Organisaation pankkitilin avaamiseen tarvitaan kuitenkin myös valtuutettuja tilin allekirjoittajia. Organisaation johto sopii allekirjoittajista virallisessa kokouksessa, ja allekirjoittajien odotetaan käsittelevän kaikkia organisaation mahdollisia tarkastustapahtumia. Kun

Yksittäinen yritys on yritys, joka on yhden henkilön omistuksessa ja hallinnassa. Kaikki yksityisyrityksen voitot kuuluvat kyseiselle henkilölle. Valitettavasti kaikki tämäntyyppisen liiketoiminnan velvoitteet kuuluvat myös omistajalle. Yksittäisyritys on nopea ja edullinen tapa aloittaa yritys kokeilemaan vesistöjä. Kun yri

Yrityksen siirtäminen yksityisyrityksestä yritysrakenteeseen voi tuntua suurelta askeleelta, mutta se on itse asiassa yksinkertainen prosessi. Muutos osakeyhtiöksi on tavallisesti seuraava askel yksityisyritykseltä ja tarjoaa yhtiön omistajalle eniten suojaa veloista ja veroetuista. Kaikki LLC: n rahat siirtyvät suoraan omistajille, jotka sitten verotetaan omalla verokannallaan, mikä tekee verovelvollisuudesta paljon pienemmän kuin suuremmalle yritykselle. 1. Ota

Kun yrityksesi kasvaa, johto voi muuttua. Sinun on muutettava organisaationsa rakennetta vastaamaan kehitystäsi tyylikkäästi, tai muuten kamppailet jatkuvasti aloitteiden työntämiseksi vastustuskykyisen byrokratian kautta. Kun ymmärrät, miten liiketoimintarakenteet voidaan yhdistää hallintatyyleihin, voit tehdä muutoksia sujuvammin. Voit val

Yksittäisen yrityksen perustaminen on oikeudellisesti helppo prosessi. Toiseen suuntaan siirtyminen - vaihtaminen yhtiöstä yksityisyrittäjäksi - on monimutkainen prosessi, johon osallistuvat osakkeenomistajat, varat, velkojat, valtion säädökset ja sisäinen tuloviranomainen. Käytä ammattitaitoisia palveluja Koska kyseessä on monimutkaisuus, on järkevää palkata asiantunteva asianajaja ja veroneuvoja avustamaan muuntamisessa. Keskustele si

Netgear, kuten kaikki reitittimen valmistajat, päivittää ajoittain reitittimen ohjausta. Tämä on yleensä parantaa tai lisätä uusia ominaisuuksia tai korjata vikoja, jotka on havaittu nykyisessä laiteohjelmistossa. Jos sinulla on hallinnollinen pääsy kodin tai toimiston reitittimeen, voit muuttaa reitittimen laiteohjelmistoa itse, jos sinulla on hallinnollinen käyttäjätunnus ja salasana. Laiteohjelmi

Voit harkita yrityksen yhdistämistä toisen yrityksen kanssa, jos uskot, että tuloksena syntynyt yhdistetty yritys voisi kasvaa nopeammin ja olla vahvemmassa kilpailuasennossa. Ennen kuin aloitat neuvottelut toisen yhtiön omistajan kanssa sulautumisesta, varmista, että sulautumiselle on pakottavia strategisia syitä - ja muutama kompastuskivi. Kaik

Raskaan yritysmatkustajan mystiikan takana, joka houkuttelee uusia maita uusien markkinoiden hankkimiseksi, paljastetaan lukuja hänen tottumuksistaan ​​ja taloudellisista vaikutuksistaan. Yli kolme neljäsosaa yritysmatkustajista sanoo, että he nauttivat matkustamisesta, eikä siellä ole mitään sijaa henkilökohtaisesti. Amerikkala

Liiketoiminta 2000-luvulla on ollut tunnusomaista teknologian käytön lisääntymisellä uusien ideoiden luomiseksi, näiden ideoiden markkinoimiseksi kuluttajille ja brändin viestin välittämisestä niille ympäri maailmaa. Tietokoneistettujen resurssien lisääntymisen seurauksena talous on tullut maailmanlaajuisemmaksi kuin koskaan aikaisemmin. Yritykset v

Jaettu organisatorinen rakenne koostuu rinnakkaisista divisioonista. Nämä alueet saattavat olla vastuussa tuotteesta tai palvelusta, maantieteellisestä sijainnista tai asiakasryhmästä. Jokainen yksikkö on varustettu omilla resursseillaan toimiakseen itsenäisesti. Teollisuus- ja elinkeinoelämä, työntekijöiden määrä ja tavoitteet sekä haluttu määräysvalta yksiköistä voivat määrittää, onko yrityksellesi hyödyllistä toteuttaa jaettu organisatorinen rakenne. Kolme tyyppiä Jaetun org

Voittoa tavoittelemattoman organisaation säännöt tarjoavat organisaatiolle joukon toimintatapoja. Asiakirja sisältää erityisiä tietoja, joita eri viranomaiset, kuten sisäinen tulovirasto ja asianomainen valtion osasto, vaativat. Pakollisen sisällön lisäksi hyvien ohjesääntöjen ominaispiirteet sisältävät kattavat ohjeet organisaation toiminnasta, kuten edullinen tapa lähestyä mahdollisia avunantajia ja tunnustettu menettely myyjien nimittämiseksi. Lailliset vaatimuk

TAH Performance Consultantsin puheenjohtajan Dr. Tyrone Holmesin mukaan korkean suorituskyvyn tiimi on "ryhmä riippuvaisia ​​henkilöitä, jotka työskentelevät yhdessä tietyllä tavalla yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi." Tehokkaat työryhmät erottuvat kyvystään toimia korkealla tasolla pitkään, mahdollisimman tehokkaasti ja tehokkaasti. Tämäntyyppiset

Tehokkaan organisaation määritelmä liittyy läheisesti siihen, miten organisaatio käyttää strategisesti resurssejaan. Ennen kaikkea ylemmät johtajat asettavat tavoitteita kaikille osastoille ja kehittävät järjestelmän edistymisen mittaamiseksi kohti tavoitteen saavuttamista, jota kutsutaan myös strategiseksi suorituskyvyn johtamiseksi. Yrityksessä

Kaikkien 50 valtion laki sallii liiketoiminnan järjestämisen osakeyhtiöksi, tai LLC: n mukaan Nolo. Kun osakeyhtiö on järjestetty ja perustettu, se saa itsenäisen oikeussubjektin aseman, joka pystyy suorittamaan samanlaisia ​​liiketoimintoja kuin yhtiö tai kumppanuus. Toimia Osakeyhtiön tehtävänä on tarjota yrityksille omistajille suojaa henkilökohtaiselta vastuulta yrityksen toiminnasta. Näin rajoitett

Liiketoimintarakenteen valitseminen on olennainen askel uuden liiketoiminnan käynnistämisessä, jolla on paljon vaikutusta yrityksen toimintaan. Yrityksen rakenne kuvaa sen oikeudellista organisaatiota, miten voitot siirtyvät omistajilleen ja miten liiketoiminta verotetaan. Yksinomaiset yritykset, kumppanuudet ja yritykset ovat yhteisiä liiketoimintarakenteita. Yks

Organisaation kulttuuri voi lopulta määrittää sen onnistumisen tai epäonnistumisen. Yhtiö, joka on täynnä ihmisiä, jotka pyrkivät kohti yhteistä päämääriä ja pyrkivät kohti tiimityötä ja kunnioitusta, helpottavat tavoitteidensa saavuttamista. Johdon vastuulla on edistää positiivista organisaatiokulttuuria ylhäältä alaspäin. Avoimuus Avoimuus ja av

Julkinen yhtiö, jota kutsutaan joskus julkisesti noteeratuksi yhtiöksi tai julkiseksi yhtiöksi, on osakeyhtiö, joka tarjoaa osakkeita, joukkovelkakirjoja tai lainoja yleisölle. Nämä tarjoukset, nimeltään arvopaperit, ovat tyypillisesti saatavilla pörssissä tai välittäjän kautta. Tutki julkisten yhtiöiden ominaisuuksia - pro ja con - auttaa päättämään, onko yrityksenne julkinen ottaminen viisasta. Rajoitettu vastuu

Pienyritysten omistajat voivat oppia paljon opiskelemalla nopeasti kasvavia yrityksiä omalla toimialallaan. Nopeasti kasvavien yritysten ominaisuuksien jäljitteleminen nämä pienyritykset voivat mukauttaa liiketoimintakäytäntöään vastaavanlaiseen kasvuun. Vaikka jokainen yritys on erilainen, monet ominaisuudet ovat yhteisiä menestyvien nopeasti kasvavien yritysten kanssa. Ottaa ri

Valtiot hankkivat yhtiöt, mutta tärkeä osa liiketoiminnan suunnittelua on, miten sen voitot ja tappiot hoidetaan. Kumppanuudet ja pienet yritykset valitsevat usein yksinkertaistetun verokohtelun, jonka IRS hyväksyy ja joka tunnetaan nimellä S-yhtiö. jakaumat Yritykset erottuvat IRS-koodin luvussa 1 olevasta luvusta, joka koskee niiden verorakennetta. Ns.

Yksilöllinen yritys on yleisin liiketoimintarakenne ja yksinkertaisin. Sitä käyttävät yritykset, jotka ovat yksi ensisijainen henkilö. Voit aloittaa yksityisyrityksen liiketoiminnan ilman asianajajan apua tai neuvoja. Sinun tarvitsee vain saada tarvittavat liikenneluvat ja aloittaa toiminta. Vaikka on mahdollista aloittaa yksityisyrittäjäliiketoiminta, jossa on vähän paperityötä tai suunnittelua, voit lisätä menestyksen todennäköisyyttä, jos otat prosessin vakavasti ja teet kotitehtävänne ennen käynnistämistä. Liiketoiminnan tuoto

Yksittäinen kauppias tunnetaan myös yksityisyrittäjänä. Yksittäisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminta syntyy, kun yksi henkilö päättää aloittaa yrityksen. Yksittäisyritys on Yhdysvaltain helpoin ja yleisimpiä liiketoimintatyyppejä Waldenin yliopiston Think Up -sivuston mukaan. Yksittäisenä toimijana toimivalla yrityksellä ja sen omistajalla on merkittävä oikeudellinen ja verotuksellinen vaikutus. vastuu Vastuullis

Yritysten omistajilla on monenlaisia ​​valintoja liiketoimintarakenteiden osalta. Valitse viisaasti; yritysrakenne vaikuttaa siihen, kuinka paljon omistaja maksaa veroina ja omistajan oikeudellisen vastuun liiketoiminnasta. Yksinomistajilla, kumppanuuksilla ja yrityksillä on etuja ja haittoja erityistilanteestasi riippuen. Yks

Henkilöstöyhtiöt, jotka ovat havainneet "salaisen kaavan" henkilöstöpalvelunsa veloittamisen takana, ovat ilmoittaneet vuosipalkasta 750 000 dollaria matalasta päästä yli 15 miljoonan dollarin huippuluokkaan, "Entrepreneur" -lehden mukaan. Henkilöstöyritysten kustannukset voivat olla korkeat, mutta voitot tulevat työntekijän työvoiman hinnan merkitsemisestä. Tärkein teki

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, kuten hyväntekeväisyysjärjestöt, ovat oikeushenkilöitä, jotka ovat erillisiä ja erillään niistä, jotka valvovat ja käyttävät niitä. Tärkein ero hyväntekeväisyysjärjestön ja voittoa tavoittelevan yrityksen välillä on, että hyväntekeväisyysjärjestöt eivät toimi rahan tekemiseksi; ne ovat olemassa yleisen edun edistämiseksi. Kuten yhtiö, kuitenkin hyv

Hyväntekeväisyyteen perustuvat säätiöt alkavat voittoa tavoittelemattomina yhtiöinä, mutta kaikki voittoa tavoittelemattomat yritykset eivät ole hyväntekeväisyystoimia. Eri julkisen palvelun organisaatioilla on erilaiset taloudelliset tarpeet ja tavoitteet, eivätkä kaikki tarvitse liittovaltion verovapautusta. Eri voitto

Feeder-organisaatio on voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa, joka antaa voitonsa hyväntekeväisyyteen. Ennen vuotta 1950 syöttäjät olivat vapautettuja tuloverosta, aivan kuten voittoa tavoittelematon. Sen jälkeen hallitus päätti, että verovapautus antoi yrityksille epäoikeudenmukaisen edun ja peruutti sen. Jos halu

LLC tai osakeyhtiö (joskus virheellisesti tunnetaan osakeyhtiöksi) on liiketoimintarakenne, joka on saatavilla yrittäjille. LLC tarjoaa jäsenilleen joustavuutta ja veroetuja ja luo hyödyllisen organisaation useille jäsenille. LLC: n muodostaminen on melko yksinkertainen prosessi useimmissa maissa; tämä ei eroa Texasin osavaltiossa. Koska

Hyväntekeväisyysjärjestö, joka tunnetaan myös pätevänä hyväntekeväisyysjärjestönä, on eräänlainen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on hyväksynyt verovapaan aseman saamiseksi. Tällaiseen organisaatioon kuuluvat kaikki organisaatiot, jotka toimivat hyväntekeväisyyteen, uskonnollisiin, kirjallisiin, koulutuksellisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin tai harrastusurheilun kehittämiseen tai eläinten julmuuden ehkäisemiseen. Jotkut organisaatiot, j

Facebookin tai Twitterin tapaan voit rakentaa ystävien tai yhteystietojen Instagram-verkoston seuraamalla niitä, mutta koska Instagram on vain valokuvien ja videoiden jakamisfoorumi, sillä ei ole sosiaalisen verkostoitumisen vastineiden yksityisiä chat-ominaisuuksia. Vaikka kommentoiminen suoraan valokuvista luo keskusteluketjun, iTunes Storessa on muutamia Instagram-spesifisiä pikaviestiohjelmia, jotka mahdollistavat yksilöllisemmän lähestymistavan Instagram-keskusteluun. Kommen

Peruskirjahallinnon organisaatiot ovat voittoa tavoittelemattomia, jotka työskentelevät valtion koulutusosaston kanssa charter-koulujen perustamiseksi ja hallinnoimiseksi. YMJ: n hallintapalveluihin kuuluvat tyypillisesti opetussuunnitelman kehittäminen, opettajien rekrytointi ja koulutus, kiinteistöpalvelut, back-office-palvelut ja testausstandardien laatiminen. Jo

Hyväntekeväisyysjärjestöt, kuten oppilaitokset, uskonnolliset laitokset ja lääketieteelliset tutkimuslaitokset, ovat vapautettuja verojen maksamisesta sisäisen tullikoodeksin 501 c3 §: n mukaisesti. Vaikka organisaatiosi on vapautettu verosta, sinun on vielä hankittava työnantajan tunnusnumero tai EIN, joka erottaa organisaation asiat henkilökohtaisista asioista tuloverotuksessa. Voit hank