Ryhmänjohtajan roolit yrityksessä

Harvard Business Reviewin mukaan, kun johtajuus jakautuu organisaatioon, työntekijät ovat enemmän sitoutuneita ja valtuutettuja, ja toimitusjohtajalla on enemmän aikaa keskittyä rooliinsa. Pienyritysten omistajien tulisi määritellä päätöksentekonsa rajat heidän johtajilleen ja luoda työympäristöjä luottamuksen, avoimen viestinnän ja aloitteen avulla, jotta hajautettu johto menestyy. Lopuksi johdon on mallinnettava käyttäytyminen, jota he etsivät tiimijohtajiltaan.

Kehitetään strategiaa

Ryhmän johtajat kehittävät ja välittävät ryhmän strategian. Tehokkaan liiketoimintastrategian suunnittelussa tiimijohtajan on ymmärrettävä yrityksen tavoitteet, pysyttävä alan trendien ja uutisten yläpuolella, analysoitava tiiminsä vahvuus ja heikkoudet, varmistettava, että tiimin jäsenillä on tehtävät, jotka ovat linjassa taitojen ja kokemusten kanssa, ja pyytävät palautetta ryhmän hankkeesta . Kun nämä tekijät otetaan huomioon, tiimin johtaja määrittää tehtävät, asettaa määräajat, pitää ryhmän jäseniä vastuullisina, pitää tiimin kurssilla ja antaa päivityksiä ryhmältä yritysjohtajille.

Viestintä

Joukkuejohtajat luovat yhteenkuuluvuutta ja tarkoitusta viestimällä yrityksen ja ryhmän visioista. Onnistuneet tiimijohtajat voivat selittää, miten kunkin jäsenen työ tukee ryhmän tavoitteita, ja miten ryhmän työ edistää yrityksen tavoitteita. Tehokkaiden tiimijohtajien tulee olla vahvoja kommunikointitaitoja, jotta he voivat hallita ryhmäkonflikteja, ratkaista joukkueen ongelmia, innostaa tiimin jäseniä ja korostaa ryhmän menestystä.

Palvelkaa tiimiä

Vaikka se saattaa tuntua intuitiiviselta, nykyaikaiset tiimijohtajat palvelevat ryhmän jäseniä tukemalla resursseja, poistamalla esteet ryhmän jäsenelle suorittamaan tehtävän, kuuntelemalla sekä positiivisia että negatiivisia palautteita tiimin jäseniltä ja ottamalla mukaan palautetta projektille . Tehokkaat tiimijohtajat muistavat, että tiimi palvelee organisaatiota ja tekee konsernipäätöksiä, jotka tukevat yrityksen tarpeita.

Pysy rauhallisena

Kokeneet johtajat tietävät, että takaiskut ja turhautuminen ovat väistämättömiä. Tehokkaat ryhmänjohtajat pysyvät rauhallisina, kun röyhkeä asiakas arvostelee kohtuuttomasti tiimiä, tai toimitusjohtaja antaa ryhmälle epärealistisen tai kohtuuttoman tehtävän. Vaikka hyvät tiimijohtajat innostavat ja motivoivat tiiminsä julkisesti, he laskevat yksityisesti, mikä voi mennä pieleen, sekä kehittää valmiussuunnitelmia.

Tehdä päätöksiä

Neitsyt toimitusjohtaja Richard Bransonin neuvonta päättäväisyydestä on "Ruuvaa se, teemme se." Vaikka kaikki tiiminjohtajan tekemät päätökset eivät tule niin nopeasti, vahvat tiimijohtajat eivät tule osaksi yksityiskohtia tai kestää liian kauan ryhmän päätösten tekemiseen. Lisäksi tehokkaat tiimipäälliköt tietävät, mitkä päätökset siirtää ryhmälle, mitkä päätökset tulisi laajentaa hallintoon ja joita heidän pitäisi tehdä yksin. Lopuksi ryhmän johtajat ottavat myös vastuun päätöksistään.

 

Jätä Kommentti