S-Oyj: n kokouspöytäkirjan vaatimukset

S-yhtiöt siirtävät tuloja osakkeenomistajille, joten sitä ei veroteta konsernitasolla. Niihin sovelletaan monia samoja oikeudellisia vaatimuksia kuin tavanomaisella C-yhtiöllä, mukaan lukien pöytäkirjan pitäminen yrityksen kokouksissa. IRS voi pyytää tilintarkastuksen aikana jäljennöstä yhtiön pöytäkirjasta, jotta se selvisi, toimiiko se voimassa olevien lakien mukaisesti. Pääsihteeri tai muu työntekijä, jonka tehtävänä on hoitaa nämä tehtävät, tekee yleensä pöytäkirjan.

Perusvaatimukset

Pöytäkirjat on säilytettävä kirjallisesti tai välineellä, joka voidaan helposti muuntaa tulostettavaksi, kuten PDF-tiedosto tai Word-asiakirja. Niissä on oltava kokouksen päivämäärä, läsnä olevien nimet ja kaikki käsitellyt asiat. Jos äänestetään jokin asia, pöytäkirjassa on lueteltava tulokset.

Taloustiedot

Kaikki yrityksen tekemät taloudelliset päätökset on käsiteltävä pöytäkirjassa. Näin tuomioistuimet, sijoittajat ja tilintarkastajat voivat tarkistaa keskeisten liiketoimien yksityiskohdat. Luettele kaikki muutokset toimittajissa tai merkittävät hinnankorotukset, jotka voivat vaikuttaa yhtiön taloudelliseen terveyteen tulevaisuudessa. Sinun tulisi myös sisällyttää keskeisten asiakkaiden hankinnat tai tappiot ja odotetut vaikutukset tuloihin.

Suostumus toimintaan

Riippuen yhtiöoikeudesta omassa valtiossasi, yhtiö voi ehkä ryhtyä toimiin ilman virallista kokousta. Sinun on hankittava kirjallinen suostumus vähimmäismäärästä osakkeenomistajia, joiden on hyväksyttävä kohde yhtiökokouksessa, kuten yhtiöjärjestyksessä säädetään. Kirjallinen suostumus toimii pöytäkirjana kyseiselle toiminnalle. Jäljennös suostumuslomakkeista on säilytettävä muiden kokousten yritysten pöytäkirjoissa.

Saatavuus

S-yhtiön virkailijat, johtajat ja osakkeenomistajat voivat pyytää jäljennöksen kaikista kokouksista. Jos tämä pyyntö evätään, pyynnön esittänyt osapuoli voi nostaa oikeudenkäynnin pakottaakseen yrityksen antamaan pöytäkirjan.

varoitukset

Riittämättömien yrityskäytäntöjen säilyttämisellä voi olla vakavia seurauksia yhtiölle ja sen osakkeenomistajille. Joissakin tapauksissa se voi jopa sulkea S-yhtiön vastuuvelvollisuudestaan ​​ja asettaa osakkeenomistajille henkilökohtaisen vastuun yhtiön veloista. Jos yhtiö haastetaan, tuomioistuin voi tutkia sen tiedot, mukaan lukien kokousten pöytäkirjat. Tuomarilla on harkintavalta läpäistä yrityksen huntu, jos hän toteaa, että yhtiön liiketoimintaa ei pidetty erillään osakkeenomistajien henkilökohtaisista asioista.

 

Jätä Kommentti