Turvallisuusvammojen ehkäisy

Useimmilla yrityksillä on jonkinlainen turvallisuusvammojen ehkäisemistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on pitää työntekijät turvallisina ja vapaina loukkaantumiselta ja vaaroilta, kun he tekevät työtä. On olemassa useita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joita voidaan käyttää auttamaan työntekijöitä vammojen ja onnettomuuksien varalta. Yhtiö voi lähettää henkilövahinkojen ehkäisemistoimenpiteitä seinälle tai kunkin työntekijän koteloon. Nämä tiedot voidaan lähettää myös kahvilaan ja varastoon. Turvallisuusmenettelyjen tulisi olla käytössä myös lasten kotona.

Turvallisuuskokous

Jotta yritys voi ehkäistä vahinkoa työpaikalla, on järjestettävä turvallisuustilaisuus. Kaikkien työntekijöiden osallistuminen on välttämätöntä, jotta kaikki turvallisuussäännöt ja -menettelyt voidaan selittää. Tällaisessa kokouksessa korostetaan vahinkojen ehkäisemisen tärkeyttä sekä joitakin haasteita, joita yritys joutuu kohtaamaan. Tämä kokous antaa työntekijöille mahdollisuuden saada ehdotuksia ja ideoita turvallisuustavoitteita parantavista menetelmistä ja kaikkien kuulemien vammojen ehkäisemisestä. Työntekijät voivat antaa suosituksia vahinkojen ehkäisemiseksi suunnitelluista turvallisuusmenettelyistä.

Yhteensä osallistuminen

Yritys, joka vakavasti pyrkii ehkäisemään vammoja ja tarjoamaan turvallisuutta, varmistaa, että jokainen on täysin sitoutunut tähän prosessiin. Ohje jokaiselle työntekijälle tarkastelemaan hänen työtilaansa ja pyrkimään korjaamaan mahdolliset tilanteet, jotka voivat johtaa loukkaantumiseen, kuten käytävällä tai lattialla sijaitsevat johdot tai johdot. Kehota työntekijöitä ilmoittamaan kaikista mahdollisista vaaroista, joita ei voida korjata tai korjata johdolle välittömästi. Tämä auttaa varmistamaan, että työpaikka on turvallinen ja vammattomia. Tunnista ja palkitse niitä, jotka osallistuvat merkittävästi turvallisuus- ja vammojen ehkäisemiseen ideoiden ja ehdotusten avulla.

Kirjallinen politiikka

Kirjallinen menettely menettelykäsikirjan muodossa on hyvä väline, jonka avulla työntekijät saavat asianmukaisen opetuksen työpaikan turvallisuudesta ja siitä, miten he voivat olla vaarattomia. Tämä on paikka, jossa opastetaan työntekijöitä laitteiden asianmukaisesta käytöstä ja käytöstä sekä vahingon estämiseksi tarvittavista menetelmistä. Tarvittaessa voidaan sisällyttää myös asianmukainen menettely raskaiden esineiden nostamiseksi. Lähetä uudet palkkaukset toimintakäsikirjaasi osana opastusta ja koulutusta.

arviointi

Tee työntekijöistä tietoisia siitä, miten he tekevät vammojen ehkäisemiseksi. Jos käytössä on jonkin verran tilastoja ja mittauksia, jotka osoittavat, miten yritys tekee turvallisuustavoitteita ja tavoitteita, se voi motivoida työntekijöitä noudattamaan politiikkoja ja menettelyjä. Negatiiviset tulokset voivat motivoida työntekijöitä parantamaan ja positiiviset tulokset voivat motivoida työntekijöitä tekemään sitä, mitä he tekevät. Tee vertailu tavoitteiden ja todellisten tulosten välillä kaikkien tarkistettavaksi ja laita toimintasuunnitelma negatiivisten poikkeamien poistamiseksi.

Laitteet / Gear

Kaikille laitteita ja työkaluja käyttäville työntekijöille, jotka valvovat niitä, voidaan antaa perusteellinen katsaus niiden toimintaan. Kehota kaikkia käyttämään asianmukaisia ​​turvavarusteita, kuten käsineitä, suojakypärää, suojalaseja, esiliinoja, saappaita, teräskärkiä ja naamareita ja kilpiä. On välttämätöntä, että työntekijät tietävät, että ne eivät ole sallittuja tietyillä alueilla ilman suojavarusteita.

 

Jätä Kommentti