Turvallisuusmenettelyt ja teollisuuden säännöt

Teollisuusturvallisuusmenettelyt ja -säännöt ovat peräisin 1800-luvulta, jolloin Yhdysvallat otti käyttöön ensimmäisen lainsäädäntönsä tehtaiden työskentelyolosuhteiden sääntelemiseksi. He ovat sen jälkeen kehittäneet liittovaltion ja valtion lainsäädäntöä, vapaaehtoisia organisaatioturvallisuusohjelmia ja tutkimuksia teollisen turvallisuuden tilan määrittämiseksi. Nykypäivänä työministeriö säätelee työturvallisuutta. Teollisuuden turvallisuuteen liittyviä menettelyjä ja sääntöjä on neljä: kehitystä, viestintää, täytäntöönpanoa ja etuja.

kehitys

Kaikkien toimialojen työnantajien tulisi tunnistaa työpaikalla esiintyvät vaarat, kehittää työterveys- ja työturvallisuussääntöjä ja -menettelyjä niiden tulosten perusteella ja pitää asianmukaiset tiedot organisaation terveydestä ja turvallisuudesta. Työturvallisuutta koskevien sääntöjen ja menettelyjen kehittäminen auttaa työnantajia vähentämään työntekijöiden altistumista haitallisille olosuhteille. Se rajoittaa myös heidän vastuutaan työpaikkavammojen ja kuolemantapausten vuoksi, koska työnantajia, jotka ovat laatineet turvallisuussäännöt ja -menettelyt, ei voida pitää huolimattomina työntekijöiden suojelussa.

viestintä

Parhaiden käytäntöjen mukaisesti kaikkien toimialojen työnantajien olisi ilmoitettava työntekijöille selkeästi ja muodollisesti työpaikkojen turvallisuutta koskevat säännöt ja menettelyt sekä koulutettava heille, miten he voivat täyttää asetetut vaatimukset. Turvallisuussääntöjen ja -menettelyjen kehittäminen on tehotonta, jos vastaavaa työntekijöiden tietoisuutta ja ymmärrystä ei ole. Työterveys- ja työturvallisuussäädösten mukaan työnantajien on annettava lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa työntekijöille olemassa olevista työpaikan vaaroista, kouluttaa heitä siitä, miten tällaiset vaarat voidaan välttää, ja ohjata heitä myös siitä, miten he voivat ilmoittaa rikkomuksista tai esittää mahdollisia epäkohtia työnsä aikana.

täytäntöönpano

Työvoiman laitos työturvallisuus- ja työterveyshallinnon, kaivoksen turvallisuuden ja terveydenhuollon hallinnon sekä Fair Labour Standards Actin avulla varmistaa työntekijöiden turvallisuuden kaikilla toimialoilla. Teollisuuden turvallisuuden oikeudellinen järjestelmä luo työntekijöille oikeuksia ja asettaa työnantajille velvoitteita. Tämän seurauksena työnantajilla on yleinen velvollisuus pitää työpaikkansa vapaina vakavilta tunnistetuilta vaaroilta. Heillä on myös velvollisuus noudattaa työministeriön asettamia normeja ja muita asiaankuuluvia sääntöjä, jotka liittyvät niiden teollisuuteen. Rikkomusten sattuessa työntekijät voivat esittää vaateita täytäntöönpanoviranomaisille, jotka osoittautuvat työnantajan suorittamiksi erilaisiksi seuraamuksiksi, mukaan lukien korvausten ja sakkojen maksaminen ja jopa toimilupien keskeyttäminen.

hyötyjä

Lukuisia etuja on turvallisen ja terveellisen työympäristön ylläpitämisessä ja teollisuuden turvallisuutta koskevien lakien noudattamisessa. Tärkein etu on se, että se suojaa henkilöstöresursseja suurimpana organisaation omaisuutena. Teollisuusturvallisuuslainsäädännöt tekevät teollisuudesta turvallisen työpaikan, mikä puolestaan ​​edistää teollisuudenalan houkuttelevuutta, kasvua ja menestystä eri puolilla maata. Lainsäädännöt auttavat minimoimaan organisaatiokustannuksia, koska asianmukaisia ​​turvatoimenpiteitä ei ole olemassa. työpaikan loukkaantumiset ja kuolemantapaukset, jotka edellyttävät korvausta, kuten oli tehty ennen teollisen turvallisuuden lakien kehittämistä.

 

Jätä Kommentti