Turvallisuus ja laadunvalvonta liiketoiminnassa

Kun ohjaat laatua, mittaat yrityksen tuotoksia ja ryhdytte korjaaviin toimiin, jos et tuota tuotteita standardien mukaan. Käytä samaa menettelyä varmistaaksesi, että tuotanto ei vaaranna työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta ja että kuluttajat voivat käyttää tuotteitasi turvallisesti. Mittaamalla niihin liittyviä muuttujia sekä tehtaalla että kuluttajien kanssa voit toteuttaa valvontatoimenpiteitä, jotka varmistavat, että saavutat halutut turvallisuus- ja laatutasot.

Dokumentointitietojen menettelyt ja tulokset

Asiakirjojen valvonta on tärkeä osa turvallisuus- ja laatujärjestelmiä. Luo dokumentaatio, jossa kuvataan menettelyjä, joita on noudatettava tiettyä työtä tehtäessä, ja varmista, että vanhentuneet versiot poistetaan käytöstä. Jokainen, joka kirjoittaa tai muuttaa menettelyä, allekirjoittaa sen ja toimittaa sen hyväksyttäväksi valvojalle. Valvoja allekirjoittaa ja päivittää hyväksytyn asiakirjan ja vastaa sen varmistamisesta, että sitä käytetään alusta alkaen.

Ei-vaatimustenmukaisuus Raportointi Kohokohdat Ongelmat

Turvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmän ytimessä on vaatimustenvastaisuus- tai tapausraportti. "Ei-vaatimustenmukaisuus" on termi, jota yleensä käytetään laatuun, kun taas turvallisuusasioissa yleisempi termi on "tapaus". Menettelyissäsi on annettava yksityiskohtaiset tiedot raportointivaatimuksista, kun työntekijät tietävät, että sääntöjenvastaisuus tai tapaus on tapahtunut. Menettely sisältää yleensä lomakkeen, jossa työntekijät voivat antaa kaikki olennaiset tiedot ongelmasta, jota he kokivat. Raportti palaa turvallisuudesta ja laadusta vastaaville työntekijöille. Heidän on määritettävä, mikä meni pieleen ja miten estetään tilanne toistumasta.

Koulutus varmistaa, että työntekijät ovat osaavia

Työntekijöiden koulutus on keskeinen tekijä onnettomuuksien vähentämisessä ja laadun parantamisessa. Kun työntekijät osaavat käyttää laitteita turvallisesti ja täysipainoisesti, ja kun he tietävät asianmukaiset menettelytavat, he voivat välttää vaarallisia tilanteita ja tuottaa jatkuvasti laadukkaita tuotoksia. Päätä kunkin aseman edellyttämästä koulutuksesta, varmista, että jokainen työntekijä on suorittanut määritetyn koulutuksen ja dokumentoinut kaikki koulutukset, jotta osaaminen voidaan todentaa.

Huolto Vähentää virheitä

Yksi menettelytavoista on laitteiden huolto. Huonosti ylläpidetyt laitteet voivat olla vaarallisia eivätkä ne tuota tiettyä suorituskykyä. Laitteiden kunnossapitomenettelyissä on yksityiskohtaisesti selvitettävä, miten työn työntekijät suorittavat, sekä työaikataulun ja kuka vastaa siitä, että työ on tehty. Erillisessä osassa on kirjattava tehty työ, kun se tehtiin, kuka teki sen ja mahdolliset havaitut ongelmat.

Raportit tallentavat edistymisen

Tarkka kirjaaminen kaikista turvallisuuteen ja laatuun liittyvistä näkökohdista toiminnassasi auttaa parantamaan jatkuvasti. Raportit korjaavista toimista, jotka ovat seurausta vaatimustenvastaisuuksista tai vaaratilanteista, osoittavat vastauksesi tehokkuuden. Raportit työntekijöiden koulutuksesta ja laitteiden huollosta varmistavat, että henkilökunta ja koneet toimivat parhaalla mahdollisella tasolla. Raportit asiakkaiden vuorovaikutuksesta työntekijöiden kanssa ja asiakastyytyväisyys antavat ulkoista palautetta laadusta ja tuoteturvallisuudesta. Näiden raporttien avulla voit tunnistaa jatkuvat ongelmat ja tehdä lisätoimia toimintojen parantamiseksi.

 

Jätä Kommentti