Moraalin turvallisuustiedot

Turvallisuus on tärkeä huomio pienille yrityksille, heidän työntekijöilleen ja asiakkailleen. Työntekijöiden tyytyväisyys ja sitoutuminen vaikuttavat siihen määrään, että työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi työpaikalla, onko turvallisuus yhteydessä itse työhön, tai työntekijöiden vuorovaikutukseen muiden työntekijöiden, asiakkaiden tai myyjien kanssa. Henkilöstön moraalin parantaminen voi auttaa työntekijöiden välistä viestintää ja koulutusta yrityksen sitoutumisesta turvallisuuteen ja näkyvien toimien toteuttamista turvallisen työympäristön varmistamiseksi.

Huolehdimme työntekijöiden turvallisuudesta

Yksi tärkeimmistä asioista, joita pienyritys voi tehdä, on tehdä selväksi, että työntekijöiden turvallisuus on etusijalla, sanoo Lin Grensing-Pophal, "Human Resource Essentials". Työntekijät, jotka tietävät, että työnantajat ovat yleisesti huolissaan heidän hyvinvoinnistaan, ovat kunnioitettuja ja turvallisia. Harkitse, että turvallisuus ja turvallisuus ovat osa Maslow'n tarpeiden hierarkiaa, eikä ole yllättävää, että Gallupin tutkimus on osoittanut suoran yhteyden työntekijöiden turvallisuuden ja turvallisuuden tunteisiin sekä heidän työtyytyväisyyteen ja moraaliin.

Tarjoamme sinulle tarvittavat työkalut ja resurssit

Työntekijät tarvitsevat erilaisia ​​työvälineitä, resursseja ja varusteita työpaikkojensa, riskien ja vaaratekijöiden mukaan suojelun tarjoamiseksi. Esimerkiksi terveydenhuollon pesukoneissa työskentelevät työntekijät voivat hyötyä korvatulpista suojelemaan heitä kuulon heikkenemistä vastaan. Rakennusalueilla työskentelevät työntekijät voivat hyötyä kovista hatuista ja muista suojavarusteista. Työnantajat, jotka tarjoavat nämä suojaukset helposti, vaikka niitä ei tarvitsisi OSHA ja muut sääntelyvirastot, lähettävät työntekijöille vahvan viestin heidän sitoutumisestaan ​​ja huolistaan.

Meillä on vahva turvallisuusrekisteri

Mitä mitataan, saa tuloksia. Yritykset, jotka keskittyvät turvallisuuteen ja välittävät säännöllisesti, miten he tekevät työntekijöiden turvallisuuden, antavat vahvan viestin heidän sitoutumisestaan ​​ja huolestuneisuudestaan. Työntekijöiden osallistuminen näihin ponnisteluihin voi olla toinen tapa luoda turvallisuus ja luoda ideoita työntekijöiltä, ​​Grensing-Pophal sanoo. Loppujen lopuksi turvallisuus on kaikkien organisaation huolenaihe. Mitä enemmän yrityksiä voi tehdä varmistaakseen työntekijöidensä, mutta myös asiakkaiden ja muiden kävijöiden turvallisuuden, sen moraalin ja tyytyväisyyden tulisi olla suurempi.

 

Jätä Kommentti