Myyntiprosessi ja viestintä

Perusmyyntiprosessi muodostuu yhteyden muodostamisesta asiakkaan kanssa, luottamussuhteen kehittäminen, tuotteen arvotarjouksen esittäminen, asiakkaan vastalauseiden käsittely, myynnin lopettaminen, viittausten pyytäminen, viestinnän seuranta ja tilien hallinta. Tämän prosessin vaiheiden joukosta luottamus- ja seurantaviestinnän kehittäminen ovat tärkeimpiä onnistuneiden myyntitapahtumien ja tulevan liiketoiminnan kehittämisen komponentteja.

Etsintätyö

Uusien asiakkaiden etsiminen ja tilien tehokas hallinta ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Etsinnässä myyjä ottaa yhteyttä useisiin potentiaalisiin asiakkaisiin nähdäkseen, olisivatko he kiinnostuneita erityisestä myynninedistämisestä tai tietystä tuotteesta. Tilin tai suhteiden hallinta on yksinkertaisesti prosessi, jossa asiakkaat saavat toistuvasti yhteyttä, jotta he voivat ilmoittaa heille erikoistarjouksista tai tuotteista, joita he voivat arvostaa. Molemmat tehtävät edellyttävät sitkeyttä, johdonmukaisuutta ja huolellista huomiota siihen, mitä asiakas sanoo, eikä sanoa määrittääkseen, onko myyntitapahtumalla potentiaalia.

Suhteiden rakentaminen

Myynti ei koske vain yhden tuotteen myyntiä yhdelle asiakkaalle. Onnistunut yritys rakentaa jokaiselle asiakastapahtumalle tuoda asiakkaan laajennetun kaksisuuntaisen viestintäprosessin. Suhteiden rakentamisen ja hallinnoinnin tavoitteena on muuntaa asiakas, jolle sinun täytyy ennakoivasti soittaa, jotta aloitetaan esitys asiakkaalle, joka pyytää sinua vapaaehtoisesti ratkaisemaan ongelman.

Arvoehdotus

Jos myyntiedustaja on kuunnellut tarkasti sitä, mitä asiakas todella sanoo, hänen pitäisi pystyä tunnistamaan arvoehdotuksen, joka houkuttelee eniten tätä asiakasta. Jotkin arvolauseet liittyvät tyyliin, toiset suorituskykyyn, ja muut perustuvat pelkästään hintavertailuun. Heikosti esitetyllä arvolupauksella pitäisi johtaa myynti, mutta joskus asiakkaalla on kysymyksiä. Osa myyntiprosessista on asiakkaan kysymyksen toistaminen niin, että hän tietää, että kuuntelet. Sitten arvolausekkeen esitys alkaa uudelleen, eri painotuksella.

lähetteet

Lähes yhtä tärkeää kuin myynnin sulkeminen kysyy asiakkaalta: "Tiedätkö ketään muuta, joka saattaa olla kiinnostunut tästä tuotteesta?" Viittaukset edustavat potentiaalista tulevaa liiketoimintaa, ja ne vahvistavat, että myyjä on kehittänyt asianmukaisesti hyvät suhteet alkuperäiseen asiakkaaseen - toinen mahdollisuus tulevaan liiketoimintaan. Asiakas, joka tekee viittauksen, tarjoaa usein suosituksen hyvää palvelua varten. Jokainen kirjallinen lausunto on kultainen myyntityökalu ja sitä tulisi käyttää luottamuksen luomisessa potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

 

Jätä Kommentti