Mikä on myynti-analyysiraportti?

Myyntianalyysiraportissa näkyvät trendit, joita yrityksen myyntivolyymissa esiintyy ajan mittaan. Myyntianalyysiraportti osoittaa perusasiakseen, onko myynti kasvussa vai laskussa. Myyntipäälliköt voivat milloin tahansa tilikauden aikana analysoida raportin suuntauksia selvittääkseen parhaat toimintatavat. Johtajat käyttävät usein myyntianalyysiraportteja tunnistaakseen markkinamahdollisuudet ja alueet, joilla ne voivat lisätä volyymia. Asiakas voi esimerkiksi näyttää tietyn ajanjakson aikana, että myynti on lisääntynyt. Näitä tietoja voidaan käyttää pyytämään ylimääräistä liiketoimintaa näissä huippuajoissa.

Todellinen myynti

Myyntianalyysiraportissa näkyy yrityksen todellinen myynti tietyn ajanjakson ajan - neljännes, vuosi tai jokin aika, jonka johtajat tuntevat olevan merkittäviä. Suuremmissa yrityksissä myynti-analyysiraportit voivat sisältää vain tietoja tytäryhtiöstä, alueesta tai alueesta. Pienyritysten johtaja saattaa olla kiinnostuneempi myynnin purkamisesta sijainnin tai tuotteen mukaan. Jotkut pienet, erikoistuneet yritykset, joilla on yksi sijainti, ovat riittävän pieniä yleisten myyntitietojen käyttämiseksi. Myyntianalyysiraportissa voidaan verrata todellista myyntiä ennustettuun myyntiin.

Uusi vs. toistuva myynti

Myyjä, joka suunnittelee myyntiraportteja muille yrityksille, voi tarjota analyysin uudelle ja toistuvalle liiketoiminnalle. Myyntianalyysiin voi sisältyä näiden eri asiakasryhmien tulojen prosenttiosuus, ja tämäntyyppinen erittely voi olla hyödyllistä esimiehille, jotka haluavat tietää, säilyttävätkö he liiketoiminnan. Uusi ja toistuva analyysi on hyödyllinen myös uuden mainonnan, uusien tuotteiden ja uusien asiakassegmenttien tarkoituksellisen kohdistamisen mittaamisessa.

Tuotteen kysyntä

Yksi myyntianalyysiraportin paljastuvista suuntauksista on se, onko tuotteen kysyntään liittyvä ongelma. Yhden tuotteen myynnin pitkäaikainen lasku voi merkitä useita ongelmia. Kilpailu voisi heikentää markkinaosuutta, tai muut saman yrityksen myymät tuotteet saattavat toimia samoin. Pitkäaikainen lasku voi merkitä sitä, että on aika lopettaa tuotteen myynti tai uudistaa tuotemerkkiä. Joissakin tapauksissa lasku voi paljastaa, että asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Johtajat voisivat uudistaa tai pakata tuotteen uudelle tarkoitukselle tai uudelle kohdemarkkinoille.

arvioiden

Joillakin toimialoilla, kuten asuinkiinteistöissä, markkinahintojen arvioimiseksi käytetään myyntianalyysiraporttia. Tuotteen ominaisuudet tai ominaisuudet voivat määrittää sen markkina-arvon sen perusteella, mitä markkinat ovat aikaisemmin maksaneet. Esimerkiksi kodin erityispiirteet voivat lisätä sen arvoa tai alentaa sitä. Tällaisia ​​ominaisuuksia ovat mm. Makuuhuoneiden, neliömateriaalien, takojen ja uima-altaiden määrä. Muissa liiketoimintalinjoissa samaa periaatetta voidaan soveltaa tuotteen raaka-aineisiin, tuotenimiin tai maineeseen.

 

Jätä Kommentti