Miksi muutos on tärkeä organisaatiossa?

Nykypäivän nopeasti muuttuvassa ympäristössä liiketoiminta, joka etsii muutoksen vauhtia hitaasti, on todennäköisesti hyvin pettynyt. Yritysten olisi itse asiassa otettava huomioon muutos. Muutos on tärkeää jokaiselle organisaatiolle, koska yritykset menettävät ilman muutoksia kilpailuetua eivätkä täytä tarpeita siitä, mitä useimmat toivovat olevan kasvava kanta uskollisille asiakkaille.

tekniikka

Ilman muutoksia liike-elämän johtajat tekisivät edelleen kirjeenvaihtoa sihteereille, muokkaavat sanojaan ja lähettävät ne takaisin piirustuspöydälle, tuhlaa aikaa kaikille asianosaisille. Uuden teknologian käyttöönotosta johtuva muutos on yleistä useimmissa organisaatioissa, ja vaikka se voi aluksi häiritä, muutos yleensä lisää tuottavuutta ja palvelua

Teknologia on vaikuttanut myös viestintään. Yrittäjät eivät enää soita pyörivää puhelinta, saavat kiireisen signaalin ja yrittävät uudestaan ​​ja uudestaan ​​ja uudestaan, kunnes he pääsevät läpi. Yrittäjien ei enää tarvitse työlästä yhteyttä henkilöihin henkilökohtaisesti selvittääkseen muita ihmisiä, jotka voivat olla hyödyllisiä resursseja - he voivat etsiä asiantuntijoita verkossa hakukoneiden kautta sekä sosiaalisen median sivustojen kautta. Tänään kasvava viestintäteknologia edustaa muutoksia, joiden avulla organisaatiot voivat oppia enemmän, nopeammin kuin koskaan ennen.

Asiakkaan tarpeet

Asiakkaat, jotka olivat tyytyväisiä perinteisiin uuneihin monta vuotta sitten, ovat joskus kärsimättömiä mikroaaltouuniin tänään. Kun maailma kehittyy, asiakkaan tarpeet muuttuvat ja kasvavat, luoden uutta kysyntää uusille tuotteille ja palveluille - ja avaamalla uusia mahdollisuuksia yrityksille näiden tarpeiden täyttämiseksi.

Talous

Talous voi vaikuttaa organisaatioihin sekä positiivisesti että negatiivisesti ja molemmat voivat olla stressaavia. Vahva talous ja tuotteiden ja palveluiden kysynnän kasvu merkitsevät sitä, että yritysten on harkittava laajennusta, johon saattaa liittyä henkilöstöä ja uusia tiloja. Nämä muutokset tarjoavat mahdollisuuksia henkilöstölle, mutta myös uusia haasteita. Heikko talous voi aiheuttaa vielä enemmän ongelmia, koska yritykset joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden palkoihin ja etuihin ja jopa uhata heidän työpaikkojaan. Kyky hallita taajuuksien molempia päät ovat ratkaisevia organisaatioille, jotka haluavat säilyttää vahvan brändin ja vahvat suhteet asiakkaisiin ja työntekijöihin.

Kasvumahdollisuudet

Muutos on tärkeää organisaatioissa, jotta työntekijät voivat oppia uusia taitoja, tutkia uusia mahdollisuuksia ja käyttää luovuuttaan tavalla, joka hyödyttää organisaatiota uusista ideoista ja sitoutumisesta. Työntekijöiden valmistautuminen näihin muutoksiin käsittelee analyysin työkaluista ja koulutuksesta, jonka avulla he voivat oppia uusia taitoja. Koulutusta voidaan tarjota perinteisten luokkahuoneiden tai yhä useammin verkko-oppimismahdollisuuksien kautta. Tärkeää on, että organisaatiot tarvitsevat hyvää työtä arvioidessaan työntekijöiden valmiuksia ja ryhtymällä toimiin täyttääkseen nykyisten taitojen ja kasvuun vastaamisen edellyttämien taitojen väliset aukot.

Status quon haaste

Kysy yksinkertaisesti kysymys "Miksi?" voi johtaa uusiin ideoihin ja uusiin innovaatioihin, jotka voivat vaikuttaa suoraan riviin. Organisaatiot hyötyvät muutoksista, jotka johtavat uusiin tapoihin tarkastella asiakkaiden tarpeita, uusia tapoja tarjota asiakaspalvelua, uusia tapoja vahvistaa asiakkaiden vuorovaikutusta ja uusia tuotteita, jotka saattavat houkutella uusia markkinoita. Organisaatioon liittyneet uudet työntekijät ovat erityisen arvokkaita, koska ne voivat usein viitata parannusmahdollisuuksiin, jotka ovat olleet pitkään mukana yrityksessä. Mutta myös olemassa olevia työntekijöitä tulisi kannustaa kyseenalaistamaan, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla ja etsimään uusia tapoja saada työtä nopeammin, paremmin ja korkeammalla laadulla ja palvelulla.

 

Jätä Kommentti