Miksi myyntibudjetti on tärkeä?

Yrityksen omistajana sinun on luotava myyntibudjetti, joka määrittää odotukset, joita sinulla on tulevien tulojen suhteen tietyn ajan kuluessa. Vaikka myyntibudjetti on vain arvio ennakoiduista tuloista, se on elintärkeä keino tuottaa tuloja sellaisten tekijöiden perusteella, kuten taloudelliset olosuhteet, kilpailu, tuotantoresurssit ja kulut. Yritysten johtajat luovat usein myyntibudjetin, koska se luo mallin muille budjeteille, jotka ovat kriittisiä yrityksen menestyksen kannalta. Myyntibudjetti sisältää erilaisia ​​elementtejä riippuen siitä, miten yritys on järjestetty. Monet yrityksen omistajat luovat tämän budjetin makrohinnoittelussa ennakoiduista myyntiluvuista, tuloista ja näiden myyntien kustannuksista. Joissakin yrityksissä myyntibudjetti sisältäisi myös palkat, bonukset ja palkkiot sekä mainonnan, myynninedistämisen ja sponsoroinnin. Myyntibudjetin luominen auttaa yritystäsi monin eri tavoin.

Rakentaa ydinstrategioita

Ilman myyntibudjettiasi esimiehet, esimiehet ja eturivin työntekijät eivät pysty kehittämään strategioita, jotka ovat tarpeen, jotta vuosi olisi kannattavaa. Kun olet tehnyt myyntibudjetin, voit kerätä koko henkilöstösi strategiseen suunnitteluprosessiin, joka muuttaa budjettisi konkreettiseksi ja kannattavaksi. Talousarvion avulla esimiehet voivat arvioida tarvitsemansa resurssit ja näiden resurssien kustannukset, jotta he voivat saavuttaa asettamasi tavoitteet. Jos myyntibudjettisi on laskenut edellisvuodesta, johtajien ja tiimijohtajien on selvennettävä, miten he käyttävät resursseja saadakseen työn. Joissakin tapauksissa saatat joutua muuttamaan myyntibudjettia. Jos esimerkiksi kehität uutta tuotetta tai palvelua, joka lisää tuloja, saatat joutua palkkaamaan ulkopuolisen konsultin tai asiantuntijan, jotta saat tarvitsemasi asiantuntemuksen.

Parantaa kassavirran hallintaa

Myyntibudjetin luominen on yksi avaimista yrityksen kassavirran hallinnan parantamiseksi. Kun myynti on hyvä, voit lisätä markkinointibudjettiasi käyttämällä kaavaa, joka sitoo menojen kasvua myynnin kasvuun. Voit myös lisätä markkinointikuluja tapauskohtaisesti, jotta myyntivolyymi laskisi, jolloin voit pienentää myyntibudjettiasi voittomarginaalin säilyttämiseksi. Myyntibudjettisi vaikuttaa myös suoraan tuotantokustannuksiin, koska tuotannon budjetissa on yksityiskohtaisia ​​tietoja siitä, kuinka monta tuotetta, tavaraa tai palvelua sinun on tehtävä myyntitavoitteiden saavuttamiseksi. Ilman kiinteää myyntibudjettia tuotannon budjetti kärsii.

Määrittää erityiset myyntitavoitteet

Myyntibudjetti sisältää erityisiä myyntihintoja, jotka henkilöstön on saavutettava, ja se antaa tiimillesi virstanpylväitä, jotka auttavat asettamaan esityslistan taloudellisen kuukauden, taloudellisen vuosineljänneksen, taloudellisen puoliskon tai tilikauden aikana. Kun myyntihenkilöstö ymmärtää heidän odotuksensa, he työskentelevät todennäköisemmin tiiviisti näiden odotusten täyttämiseksi, varsinkin jos myyntipäälliköt voivat käyttää näitä virstanpylväitä työllistämään henkilöstönsä suurempiin saavutuksiin. Myyntibudjetti auttaa myös arvioimaan myyntiosaston suorituskykyä. Saatat esimerkiksi huomata, että tulosi on kasvanut, mutta myös myyntihinnat ovat kasvaneet, mikä tarkoittaa pienempää voittomarginaalia. Sinun on sitten määritettävä, mihin myyntihintoja leikataan, ja onko myyntitiimiesi jäsenet suorituskykyä pienempiä.

Auttaa määrittämään yleiskustannukset

Myyntibudjetin luominen auttaa myös määrittämään yleiskustannukset ja voit arvioida mahdolliset voittomarginaalit, jotta voit määrittää asianmukaiset hinnoittelustrategiat. Jotkut yritysten omistajat sisältävät kaikki ei-valmistuskustannukset yhteen yleisluokkaan, kun taas toiset jakavat yleiskustannukset yleisten, hallinnollisten ja myyntihintojen välillä. Jos käytät myyntibudjettia tulojen ja menojen ennusteena, voit suunnitella kaikki muut budjetit, varsinkin jos luot kunkin budjetin tuloennusteiden perusteella.

 

Jätä Kommentti